Økonomiske forutsetninger

Norsk regnskapsstiftelse::

- Økonomiske forutsetninger per 30.09.2023 og 31.12.2022