∅konomiske forutsetninger per 31.12.2023 og 30.09.2023