05.01.2024:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2023)

09.10.2023:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 30.9.2023). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2022 kan lastes ned.

06.09.2023:
Nye økonomiske forutsetninger er først tilgjengelig om en måned (per 30.9.2023). Se link til (NRS) Norsk RegnskapsStiftelse: ∅konomiske forutsetninger utsatt til 30.9.2023.

Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2023 vil bli lagt ut samtidig, og kan da lastes ned.

01.05.2023:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1.5.2023 = 118.620 kr. Dette er en økning på 6,4% fra i fjor.

05.01.2023:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2022)

05.10.2022:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 30.9.2022). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2022 kan lastes ned.

07.09.2022:
Nye økonomiske forutsetninger er først tilgjengelig om en måned (per 30.9.2022). Se link til (NRS) Norsk RegnskapsStiftelse: ∅konomiske forutsetninger utsatt til 30.9.2022.

Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2022 vil bli lagt ut samtidig, og kan da lastes ned.

01.05.2022:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1.5.2022 = 111.477 kr. Dette er en økning på 4,8% fra i fjor.

05.01.2022:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2021)

03.09.2021:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.8.2021). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2021 kan lastes ned.

01.05.2021:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1.5.2021 = 106.399 kr. Dette er en økning på 5,0% fra i fjor.

06.01.2021:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2020)

08.09.2020:
Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2020 kan lastes ned

04.09.2020:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1.5.2020 = 101.351 kr. Dette er en økning på 1,5% fra i fjor.


Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.8.2020)

03.01.2020:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2019)

05.09.2019:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.8.2019). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2019 kan lastes ned.

Mai 2019:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden pr 1.5.2019 = 99.858 kr. Dette er en økning på 3,07% fra i fjor.

04.01.2019:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2018)

05.09.2018:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.8.2018). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2018 kan lastes ned.

Mai 2018:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden pr 1.5.2018 = 96.883 kr. Dette er en økning på 3,47% fra i fjor.

04.01.2018:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2017)